Záruky odbornosti

Diplomová práce - Nelegální zaměstnávání

Bc. Barbora Dvořáková 

Bakalářské práce

B. Jarošová a J. Kotek

Barbora Dvořáková rozená Jarošová

Srovnání podnikání fyzické a právnické osoby (zaměřeno na s.r.o. založené jedním společníkem)

https://is.sting.cz/th/f1qaz/?fakulta=7310

Jiří Kotek

Směrnice pro vedení účetnictví


https://is.sting.cz/th/tn9q6/